ES parama

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra, kaip institucijos, kurioms priskirta atsakomybė už Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų lėšų panaudojimą Ekonomikos augimo veiksmų programoje, priėmė sprendimą suteikti paramą projektui „Įmonės produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos procesą ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas.“. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ programos priemonę „Invest LT-2“. Projektas finansuojamas ES struktūrinės paramos, ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo ir projekto vykdytojo, akcinės bendrovės „Dolomitas“, lėšomis.

 

Įgyvendinus šį projektą pradės veikti nauja dolomito skaldos gamybos linija, kuri bus žymiai našesnė ir produktyvesnė už dabar veikiančias. Šioje linijoje pagaminta skalda atitiks aukščiausius kokybės standartus. Tokiu būdu bendrovė galės užtikrinti kelių statybos sektoriui kokybiško produkto tiekimą už konkurencingą kainą. Ne mažiau svarbu, kad su fondo parama įsigytiems dolomito uolienos apdirbimo įrenginiams bus naudojama vietos žaliava. Mūsų šalyje gaminama kokybiška dolomito skalda bus tinkama atsvara importinei žaliavai – granitui. Tai ne tik atpigins skaldos kainą, tačiau įgalins kelininkus nutiesti ar išasfaltuoti daugiau kilometrų šalies kelių. Tikimąsi, kad kokybiškas produktas bus paklausus ne tik Lietuvoje, tačiau atras savo kelią ir į kaimyninę Latviją. Europos Sąjungos ir Valstybės parama šiam projektui reiškia ne tik gamybos modernizavimą, bet ir konkurencingumo stiprinimą, užimtumo didinimą ir ekonominio stabilumo užtikrinimą.

 

AB „Dolomitas“ įgyvendino projektą „Įmonės investicijos į išteklius taupančias technologijas“. Įmonės įgyvendinamas projektas buvo skirtas sumažinti naudojamų išteklių vartojimą, investuoti į technologinių procesų modernizavimą.Projekto metu buvo įsigyta mineralinių miltelių gamybos linija, kuri gamins miltelius iš nelikvidžių frakcijų ir iš dolomito dalelių, esančių nusėsdinimo laukuose. Taip pat buvo investuota į II ir III technologinių linijų modernizavimą, kas leis sumažinti vandens ir elektros energijos suvartojimą.

AB „Dolomitas“ finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Įgyvendinto projekto vertė – 2 947 273,12 Eur be PVM. Projekto finansavimas – 862 336,09 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

AB „Dolomitas“ įgyvendina projektą „Dolomito skaldos gamybos procesų optimizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto metu numatoma įsigyti naują dolomitinės skaldos trupinimo ir transportavimo technologinę liniją bei ratinį frontalinį krautuvą. Šios investicijos leis efektyviau naudoti žaliavas, mažiau sunaudoti vandens, elektros energijos, dyzelinio kuro, o tuo pačiu leis prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. Projekto dėka bus atnaujinti šiuo metu įmonėje gaminami gaminiai – jie įgaus naujų aplinkai draugiškų savybių. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 1,5 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. rugsėjo 3 d. iki 2022 m. sausio 31 d.