Produktai

Dolomito užpildas ir dolomitmilčiai

AB Dolomitas gamina ir parduoda aukštos kokybės visų frakcijų plautą dolomito skaldą, dolomito atsijas, dolomito atsijų ir skaldos mišinius, atitinkančius Europos ir Rusijos standartus. Dolomito produkcija naudojama kelių ir aikštelių pagrindams įrengti, asfaltbetonio mišiniams automobilių kelių statyboje, asfalto paviršiaus apdorojimui, geležinkelio balastui, gelžbetonio konstrukcijų, statybinio betono, akmens vatos, trąšų, stiklo gamyboje.

Vadovaujantis 2011 m. kovo mėn. Europos Parlamento ir tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bendrovė ženklina savo produkciją–CE ženklu.

Sertifikatai
EN 12620:2002+A1:2008 Betono užpildai
EN 13043:2002, LST EN 13043:2002/AC:2004 Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos
EN 13242:2002+A1:2007 Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti
LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai
EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004 Geležinkelio balasto skalda
EN 12620:2003+A1:2008; EN 13043:2002, LST EN 13043:2002/AC:2004; EN 13242:2002+A1:2007 Dolomito užpildas

Įmonės eksplotuojamų detaliai išžvalgytų
dolomito resursų užteks dar 55-60 metų