Paslaugos

Laboratorija savo veiklą pradėjo 1965 metais.

Lietuvos Respublikos Nacionalinio Akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos sprendimu, AB „Dolomitas“ laboratorija akredituota nuo 2011 metų. Jos veikla apima Mineralinių medžiagų (užpildų) bandymus ir ėminių ėmimą.
Akreditavimo sritis LA. 01.117.pdf, Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA01.117, atitikčiai LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017).

Nuolatinė priežiūra

Nacionalinio Akreditacijos biuro sprendimu, 2021 m. spalio mėn. 08 d., laboratorija pakartotinai akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017) reikalavimams ir akredituota atlikti mineralinių medžiagų (užpildų) ir mikroužpildo (mineralinių miltelių) bandymus bei ėminių ėmimą.

Lietuvoje akredituota įstaiga

AB „Dolomitas“ laboratorija yra vienintelė Lietuvoje akredituota įstaiga, atliekanti bandymus pagal LST EN 1097-9:2014. Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas.

SPBL asociacijos narė

AB „DOLOMITAS“ laboratorija yra Statybos produktų bandymo laboratorijų asociacijos
narė
.

AB „Dolomitas“ laboratorijos vadovė dr. Lina Šneideraitienė,
2023 metų lapkričio mėn. 15 d. trijų metų kadencijai, perrinkta Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos (SPBL asociacijos) Prezidente.

Dr. Lina Šneideraitienė ir jos moksliniai darbai

2015-2021 m. mokėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete Aplinkos inžinerijos fakultete.
2021-06-14 apgynė technologijos mokslų srities statybos inžinerijos mokslo krypties darbą
„Automobilių kelio viršutinės dangos dolomito užpildo savybių tyrimas“ ir jai suteiktas daktaro
mokslo laipsnis.

Daktaro disertacija „Automobilių kelio viršutinės dangos dolomito užpildo savybių tyrimas“.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose

Šneideraitienė, L.; Žilionienė, D., 2020. „Assessment of Skid Resistance of Road Pavements“. The
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. ISSN 1822-427 / elISSN1822-4288 2020 Volume 15
Issue 3 (Special Issue): 157–168.

Šneideraitienė, L.; Žilionienė, D., 2019. „Asfalto mišinių AC 11 VS ir SMA 11 S su skirtingomis
mineralinėmis medžiagomis ekonominio efekto analizė ir vertinimas“
, Mokslas – Lietuvos ateitis /
Science – Future of Lithuania 2019 m. ISSN 2029-2341 / eISSN 2029-2252., vol. 11, art. no.
mla.2019.10588, p. 1–6.

Šneideraitienė, L.; Žilionienė, D., 2018. „Mineralinių Medžiagų Mechaninių Savybių Tyrimai,
Analizė ir Vertinimas“
. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. ISSN
2029-2341 / eISSN 2029-2252 2018 Volume 10, Article ID: mla.2018.3255, 1–9.

Straipsniai kituose leidiniuose

Šernas, O.; Vorobjovas, V.; Šneideraitienė, L.; Vaitkus, A. 2016. Evaluation of asphalt mix with dolomite aggregates for wearing layer. Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016, April 18–21. p. 14. 732–737. ISSN 2352-1465.

Šneideraitienė, L., & Žilionienė, D., 2017. Research and Analysis of Dolomite Aggregate for Resistance to Fragmentation. In Transport Infrastructure and Systems: Proceedings of the AIIT International Congress on Transport Infrastructure and Systems. ISBN 9781138030091. eISBN 9781315281896. p. 233–236.

Vorobjovas, V.; Šernas, O.; Žilionienė D.; Šneideraitienė L.; Filotenkovas, V. 2017. „Evalution of High-Quality Dolomite Aggregate for Asphalt Wearing Course“, 10th International conference “Environmental Engineering”, 27–28 April, Vilnius, Lithuania. 2017, art. no. enviro.2017.157. eISBN 9786094760440. eISSN 2029-7092. p. 1–6.

Šneideraitienė L.; Stasytis G.; Žilionienė D. 2016. „Skalda, Žvyras, Smėlis ir Molis – Vietinės Kelių Tiesybos Medžiagos“, 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos pranešimų medžiagoje (2016-05). 1–8. ISBN 9786094579226. ISSN 2029-7149.