PaslaugosLaboratorija

Laboratorija savo veiklą pradėjo 1965 metais.

Lietuvos Respublikos Nacionalinio Akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos sprendimu, AB „Dolomitas“ laboratorija pirmą kartą akredituota 2011 metais standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005) atitikčiai ir atlikti mineralinių medžiagų (užpildų) bandymus bei ėminių ėmimą. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA 01.117 standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai.

AB „Dolomitas“ laboratorija 2013 metais buvo organizatorius tarplaboratorinių palyginamųjų bandymų (PT) programos „Mineralinės medžiagos (užpildai)-2013“: LST EN 1097-6+AC:2003, LST EN 1097-6+AC:2003/A1:2005, sk. 8; LST EN 933-4:2008; LST EN 1097-2:2010, sk. 5, sk. 6. Įgaliojimai vykdyti PT programą buvo suteikti Nacionalinio akreditacijos biuro, prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, direktoriaus įsakymu 2013-03-04 Nr. V-7.

Lietuvos Respublikos Nacionalinio Akreditacijos biuro sprendimu, 2020 m. birželio mėn., AB Dolomitas laboratorija akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017) atitikčiai ir 22 Europinius bandymų standartus, kurie apima mineralinių medžiagų (užpildų) ir mikroužpildo (mineralinių miltelių) bandymus bei ėminių ėmimą. http://db.nab.lt/ais/accreditation/60b44e90-87d2-40c4-b547-7da3cec7fba3


AB „Dolomitas“ laboratorija yra vienintelė Lietuvoje akredituota įstaiga, atliekanti bandymus pagal bandymų standartą LST EN 1097-9:2014 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas.

AB „DOLOMITAS“ laboratorija yra Statybos produktų bandymo laboratorijų asociacijos narė (http://spbla.lt/index.php/company-profile/nariai/).

AB “Dolomitas” laboratorijos vadovė Lina Šneideraitienė, 2020 m. gruodžio 3 dieną trijų metų kadencijai, perrinkta Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos prezidente
(http://spbla.lt/index.php/company-profile/administracija/prezidentas/).