24
sausis
2023

LR Socialinės apsaugos ministerijos padėka

Metus pradedame LR Socialinės apsaugos ministerijos padėka už prasmingus darbus socialinės atsakomybės srityje.