Dolomitas

Dolomitas – nuosėdinės, rečiau hidroterminės kilmės karbonatinė uoliena sudaryta iš dolomito mineralo 0,005 – 1 mm dydžio kristalų (CaMg(CO3)2), su nedidele (iki 25%) kitų mineralų, tokių kaip kalcito, rečiau gipso, molio mineralų ir geležies oksidų priemaišų. Dolomito spalva priklauso nuo priemaišų, todėl gali kisti nuo pilkos, kartais gelsvos ar rusvos atspalvių: bruožas – baltas; blizgesys – stiklinis, nemetalinis. Jis yra palyginti minkštas, lengvai pjaunamas ir skaldomas, tai – vidutinio kietumo uoliena. Pagal Moso skalę kietumas 3,5 – 4,0, o tankis 2900 – 32000 kg/m3.
Lietuvoje dolomitas randamas šiaurinėje dalyje devono sistemos sluoksniuose. XIX a. dolomitas buvo naudojamas, kaip statybinis akmuo. Šiaurės Lietuvoje dar dabar yra išlikusių iš dolomito sumūrintų malūnų, bažnyčių, tiltų.
Šios uolienos kilmė dvejopa. Dalis susidarė lagūnose, iškritus dolomito kristalams iš persotintų tirpalų (tai egzogeninis dolomitas), dalis iš klinties, kur dalį kalcio pakeitė magnis. Šios uolienos pavadinimas kilo pagerbiant prancūzų gamtininką ir geologą D. G. T. G. de Dolomieu, kuris ištyrė šiaurinės Italijos kalnus, vėliau pavadintus Dolomitų Alpėmis.
AB „Dolomitas“ gamina ir parduoda aukštos kokybės visų frakcijų plautą dolomito skaldą, dolomito atsijas, dolomito atsijų ir skaldos mišinius, atitinkančius Europos, Rusijos standartus. Dolomito produkcija naudojama asfaltbetonio mišiniams, automobilių kelių statybose, asfalto paviršiaus apdorojimui, geležinkelio balastui, gelžbetonio konstrukcijų, statybinio betono, akmens vatos, trąšų, stiklo gamyboje. Naudojant mobilius įrengimus AB „ Dolomitas“ gamina iš granito, kvarcdiorito geležinkelio balasto skaldą.

AB „Dolomitas“ 2004 metais įdiegta vidinė gamybos kontrolės sistema, nuo 2000 metų bendrovėje veikia ISO kokybės vadybos sistema.

AB „Dolomitas“ turi Vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatus (išduotus AB „Problematika“ sertifikavimo centro, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Latvijos INSPECTA) pagal standartų reikalavimus:

EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai;
EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004
Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos;
EN 13242:2002+A1:2007; LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009
Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti;
EN 13450:2002; EN 13450:2002/AC:2004
Geležinkelio balasto skalda.

Vadovaujantis 2011 m. kovo mėn. Europos Parlamento ir tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bendrovė ženklina savo produkciją – granito geležinkelio balasto skaldą; dolomito skaldą, dolomito atsijas, dolomito atsijų ir skaldos mišinius, dolomito balasto skaldą CE ženklu.

AB „Dolomitas“ taip pat turi Atitikties sertifikatus nesurištiesiems mineraliniams mišiniams (išduota AB „Problematika“ sertifikavimo centro) pagal standartą LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai.

Bendrovės produkcija sertifikuota Latvijoje, Rusijoje.