Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su "Dolomitas" slapukų politika. Daugiau informacijos

PaslaugosLaboratorija

Įkurta – 1965 metais. 2011 metais Lietuvos Respublikos Nacionalinio Akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos sprendimu, AB „Dolomito“ laboratorija atitiko LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus ir akredituota atlikti mineralinių medžiagų (užpildų) kokybės bandymus, bei mėginių ėmimą ir gavo akreditavimo pažymėjimą Nr. LA 01.117 standarto LST EN/IEC 17025:2005 atitikčiai. Pakartotinai perakredituota 2016 m. rudeni, penkerių metų periodui.   http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos-91.

Laboratorija 2013 metais buvo organizatorius tarp laboratorinių palyginamųjų bandymų (PT) „Mineralinės medžiagos (užpildai) -2013“  pagal LST EN 1097-6+AC:2003, LST EN 1097-6+AC:2003/A1:2005, sk. 8; LST EN 933-4:2008; LST EN 1097-2:2010, sk.  5, sk. 6. Įgaliojimai vykdyti PT programą buvo suteikti Nacionalinio akreditacijos biuro, prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, direktoriaus įsakymu 2013-03-04 Nr. V-7.

Akreditavimo pažymėjimą įkelti, kartu su sritimi. Tiek lietuvių tiek anglų kalbomis. Įterpiant internetine nuorodą į NAB tinklalapį: http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos-91.

Prieš tai parašant, kad bendrovės laboratorija pirmą kartą akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro prie ūkio ministerijos 2011-10-21 standarto LST EN/IEC 17025:2005 atitikčiai.

Nuotraukas įkelti laboratorijos buvusias, naujesnes atsiusime.

Reikėtų įkelti kainas, kurios pateiktos žemiau: Nuo 2017 m. gegužės mėn. 10 d.  bendrovės laboratorijos paslaugų kainos:

Eil. Nr. Suteiktos paslaugos pavadinimas Normatyvinio dokumento, nustatančio bandymų/tyrimų metodus žymuo, skyrius, punktas Kaina EUR be PVM
1. Bandinių  atrinkimas LST EN 932-1 Specialisto darbas 8,11 EUR/val. bei  transportas 0,50 EUR/km
2. Ėminio dalijimas LST EN 932-2 3,48
3. Granuliometrinės sudėties nustatymas LST EN 933-1 31,57
4. Užterštumo  nustatymas LST EN 933-1 29,54
5. Plokštumo rodiklis LST EN 933-3 24,62
6. Formos rodiklis LST EN 933-4 18,83
7. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas LST EN 933-5:2002;
LST EN 933-5:2002/A1:2005
25,59
8. Atsparumo trupinimui nustatymas. Los Andželo metodas LST EN 1097-2, sk. 5 27,56
9. Atsparumo trupinimui nustatymas. Smūginis metodas LST EN 1097-2, sk.6 92,62
10. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas LST EN 1097-3, išskyrus A priedą 20,87
11. Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas LST EN 1097-6 8 sk. 33,80
12. Dalelių tankio nustatymas LST EN 1097-6 sk.A4 21,63
13. Akmens poliruojamumo nustatymas LST EN 1097-8, išskyrus A priedą 699,59
14. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas LST EN 1097-9 66,74
15. Dalelių ilgio nustatymas LST EN 13450:2003 6.7 p.
LST EN 13450:2003/AC:2004
27,75