Įkurta bendrovės laboratorija 1965 metais.

2013 metais tarp laboratorinių palyginamųjų bandymų (PT) „Mineralinės medžiagos (užpildai) -2013“  pagal LST EN 1097-6+AC:2003, LST EN 1097-6+AC:2003/A1:2005, sk. 8; LST EN 933-4:2008; LST EN 1097-2:2010, sk.  5, sk. 6 organizatorius.

Įgaliojimai vykdyti PT programą suteikti Nacionalinio akreditacijos biuro, prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, direktoriaus įsakymu 2013-03-04 Nr. V-7 (žiūr. http://www.nab.lt/lt/?pid=218).

2010 metais išplėsta veikla įdiegus modernią laboratorinę įrangą skaldos atsparumo trupinimui nustatyti Los Andželo metodu, atsparumo trupinimo rodiklio SZ nustatymui smūginiu metodu pagal standarto EN 1097-2 reikalavimus, bei įranga reikalinga dalelių tankiui ir įmirkiui nustatyti.

2011 metais Lietuvos Respublikos Nacionalinio Akreditacijos biuro (NAB) sprendimu po laboratorijos akreditacijos audito, AB „Dolomito“ laboratorija atitiko LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus ir akredituota atlikti mineralinių medžiagų (užpildų) kokybės bandymus, bei mėginių ėmimą.

Akreditacija

Akreditacijos sritis

Laboratorijos paslaugų kainos

 ps_logo_rgb_s

Eil. Nr. Suteiktos paslaugos pavadinimas Normatyvinio dokumento, nustatančio bandymų/tyrimų metodus žymuo, skyrius, punktas Kaina EUR be PVM
1. Bandinių atrinkimas LST EN 932-1 Specialisto darbas 8,11 EUR/val. bei transportas, 0,5 EUR/km
2. Ėminio dalijimas LST EN 932-2 3,48
3. Granuliometrinės sudėties nustatymas LST EN 933-1 31,57
4. Užterštumo nustatymas LST EN 933-1 29,25
5. Plokštumo rodiklis LST EN 933-3 24,62
6. Formos rodiklis LST EN 933-4 18,83
7. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas LST EN 933-5:2002; LST EN 933-5:2002/A1:2005 25,49
8. Atsparumo trupinimui nustatymas. Los Andzelo metodas LST EN 1097-2, sk. 5 27,51
9. Atsparumo trupinimui nustatymas. Smuginis metodas LST EN 1097-2, sk.6 92,32
10. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas LST EN 1097-3:2002, išskyrus A priedą 20,27
11.. Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas LST EN 1097-6 8 sk. 33,60
12. Dalelių tankio nustatymas LST EN 1097-6 sk.A4 21,43
13. Akmens poliruojamumo nustatymas LST EN 1097-8:2009, išskyrus A priedą 700,00
14. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas LST EN 1097-9 :2014 66,44

 

Nr. Name of service Reference number of the normative or other document specifying test or sampling methods Price EUR without VAT
1. Methods for sampling LST EN 932-1 Specialist work 8,11 EUR/hr. and transport, 0,5 EUR/km
2. Methods for reducing laboratory sample LST EN 932-2 3,48
3. Determination of particle size distribution – Siesving method LST EN 933-1 31,57
4. Methods for washing and dry sieving LST EN 933-1 29,25
5. Determination of particle shape – Flakiness LST EN 933-3 24,62
6. Determination of particle shape – Shape index LST EN 933-4 18,83
7. Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles LST EN 933-5:2002; LST EN 933-5:2002/A1:2005 25,49
8. Methods for the determination of resistance to fragmentation, the Los Angeles LST EN 1097-2, sk. 5 27,51
9. Methods for the determination of resistance to fragmentation, the impact test LST EN 1097-2, sk.6 92,32
10. Determination of loose bulk density and voids LST EN 1097-3:2002, išskyrus A priedą 20,27
11.. Determination of particle density and water absorption LST EN 1097-6 8 sk. 33,60
12. Determination of particle density LST EN 1097-6 sk.A4 21,43
13. Determination of the polished stone value LST EN 1097-8:2009, išskyrus A priedą 700,00
14. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres – Nordic test LST EN 1097-9 :2014 66,44

Kontaktai

Laboratorijos vadovė

Lina Šneideraitienė

Tel. Mob. Nr. +370 698 79631

El. P. Adresas l.sneideraitiene@dolomitas.lt