Produktai

Mineraliniai milteliai

2017 m. spalio mėnesį akcinėje bendrovėje „Dolomitas“, remiant ES struktūriniams fondams, buvo atidaryta nauja, moderni mineralinių miltelių gamybinė linija, galinti pagaminti užsakovų poreikius ir standartų reikalavimus atitinkantį produktą. Čia gaminamus miltelius sertifikavo akcinė bendrovė „Problematika“, pagal darniojo standarto EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004 reikalavimus. Mineralinių miltelių panaudojimas yra gana platus: nuo pramonės (sausų statybinių mišinių, betonų, bituminių stogo dangų ir stiklo gamybos) iki žemės ūkio (pašarų papildų, premiksų ir trąšų gamyboje, dirvos gerinime). Tačiau daugiausia jų panaudojama kelių statyboje. Čia mineraliniai milteliai yra svarbi medžiaga, nes labai įtakoja asfaltbetonio mišinio savybes ir yra svarbus asfaltbetonio struktūrą formuojančio mišinio elementas. Mineraliniai milteliai turi didžiausią paviršiaus plotą, didesnį net už smėlio: jis sudaro iki 90-95 % visų asfaltbetonio mišinį sudarančių mineralinių medžiagų suminio paviršiaus ploto. Mineraliniai milteliai išplečia dalelių tarpusavio sąveikos paviršių, padidina bitumo ir asfaltbetonio šiluminį atsparumą, mažina rišančiosios medžiagos šiluminį plėtimąsi, mažina slankumą stabdant transportui ir didina mišinio tankumą. Statybinių mišinių gamyboje mineraliniai milteliai (pagaminti iš dolomito ar klinčių) gaminio sudėtyje gali sudaryti nuo kelių iki keliasdešimt procentų, priklausomai nuo gamybos technologijos ir produkto paskirties. Mineraliniai milteliai gali būti naudojami ir trąšų gamyboje. Pagaliau, savo savybėmis jie yra puiki trąša, turinti daug magnio, ir dirvos gerinimo priemonė. Milteliai labai tinkami ekologiniame ūkininkavime. Mineraliniai milteliai taip pat naudojami pašarų priedų ir premiksų gamyboje. Kaip ir dolomito skalda, mineraliniai milteliai turi tenkinti tam tikrus standartų reikalavimus – granuliometrinės sudėties, tankio, poringumo, brinkimo, bitumo imlumo rodiklio, drėgnio, vienodumo ir hidrofobiškumo. Šių reikalavimų tenkinimą užtikrina AB „Dolomitas“ akredituota laboratorija.

Mineraliniai milteliai
(mikroužpildas)

Sertifikavo Akcinė bendrovė „Problematika“
Sertifikavimas atliktas pagal LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai.

AB „Dolomitas“ sertifikatas:
http://www.problematika.lt/wp-content/uploads/2018/05/Isduoti-VGK-sertifikatai-2018-04-27.pdf